หลักการเชื่อมต่อสัญญาณ เคเบิลทีวี ทีวีเพื่อคุณ

          ทีวีเพื่อคุณ จะเชื่อมต่อกับระบบ MAtv (ระบบภายในอาคาร) ของโครงการ โดยจะเพิ่มตัวขยายสัญญาณใหม่ พร้อมสวิต AB
เพื่อรองรับกับการขัดข้องของสัญญาณภาพ (สมาชิกสามารถดูระบบเดิมของอาคารได้ หาก สัญญาณภาพเคเบิลทีวีขัดข้อง) ซึ่งจะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสัญญาณภาพจะไม่ขัดข้อง เพราะเนื่องจาก ระบบเป็นระบบเคเบิลทีวี หากมีตำแหน่งไหน ที่สายขาด หรือไฟฟ้าลัดวงจร
อาจทำให้สัญญาณภาพขัดข้องไปชั่วขณะ แต่เป็นการขาดช่วงไม่นาน ซึ่งหากสัญญาณภาพขัดข้อง ทางเจ้าหน้าที่จะประสานงาน
กับทางโครงการโดยทันที เพื่อแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงาน

การทำงานของ A-B Switching

          ด้านปุ่ม A คือระบบ MAtv ของโครงการ ซี่งเป็นระบบเดิมก่อนการใช้ระบบเคเบิลทีวี ส่วนปุ่ม B คือระบบเคเบิลทีวี ทีวีเพื่อคุณ
ซึ่งหลังการเชื่อมต่อ ปุ่มนี้จะบุบลงไป แสดงการใช้ของสัญญาณ ดังภาพ

ระบบ MAtv ในอาคาร

          ระบบทีวีรวม (MATV) – ระบบทีวีรวม เป็นระบบกระจายสัญญาณภาพไปยังสายนำสัญญาณ ที่อยู่ภายในอาคาร และจุดรับชม
อยู่ภายในอาคารนั้นเป็นระบบที่มีสายอากาศรับสัญญาณโทรทัศน์ช่องต่างๆ เพียงชุดเดียว แต่สามารถป้อนสัญญาณไปยังจุดต่างๆในอาคาร
ขนาดใหญ่ได้เป็นจำนวนหลายร้อยจุด ดังภาพ

โครงสร้างระบบ ของระบบทีวีรวมแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

          ห้องส่ง (HEAD END) เป็นส่วนที่รวบรวมสัญญาณภาพต่างๆ ที่ต้องการรับชมรวมทั้งข่าวสารต่างๆให้รวมอยู่ ในสายนำสัญญาณ
เพียงเส้นเดียว หรือเป็นศูนย์ส่งช่องรายการต่างๆ นั่นเอง

          โครงข่ายสายนำสัญญาณ เป็นส่วนที่จะนำพาสัญญาณภาพจากห้องส่ง ไปยังจุดรับชมต่างๆ โครงข่ายสายนำสัญญาณของระบบ
ทีวีรวม จะอยู่ภายในอาคารเท่านั้น

          อุปกรณ์ขยายสัญญาณ เป็นส่วนขยายสัญญาณภาพ เพื่อทำให้สัญญาณภาพมีความคมชัดเท่ากันทุกจุดรับชม ดังตัวอย่างในภาพ
ก็จะประกอบไปด้วย Tap1 way, Tap2 way, Tap3 way, Tap4 way, Splitter ซึ่งจะใช้แบบไหน มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ระบบ และจำนวนยูนิต ที่ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ สัญญาณภาพจะคมชัด หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบนี้ เป็นสำคัญ

ทำไมต้องเลือกเคเบิลทีวี ทีวีเพื่อคุณ

          ก่อนจะมาเป็นเคเบิลทีวี ทีวีเพื่อคุณ บริษัทฯ ประกอบการงานด้านระบบภายในอาคาร ติดตั้งเสาอากาศทีวีรวม ให้คำแนะนำงานระบบ
แก่อาคารสูง อาทิเช่น อพาร์ทเม้นท์ คอนโด โรงพยาบาล มากว่า 20 ปี ต่อช่วงมาจนกระทั่ง ก่อตั้งเป็นบริษัท ทีวีเพื่อคุณ เพื่อบริการระบบ
เคเบิลทีวี ที่เต็มรูปแบบให้คุณรับชม ถึง 70 ช่องรายการ ซึ่งมีทั้ง ภาพยนตร์ , เพลง , ข่าว , กีฬา , สารคดี , เเฟชั่น , การ์ตูน , ศาสนา ,
การศึกษา ฯลฯ ส่ง สัญญาณภาพจากห้อง ที่มีระบบที่ทันสมัย ระบบโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ว ให้บริการได้ทั่วกรุงเทพฯ และสัญญาณภาพ
และ เสียงคมชัด และบริษัทมีการซื้อลิขสิทธิ์รายการ จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อบริการ สมาชิก

          ทีวีเพื่อคุณ ยินดี และขอขอบคุณ สำหรับการให้โอกาสทีวีเพื่อคุณ ได้เสนองานในโครงการของท่าน และ ทีวีเพื่อคุณ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับใช้ท่านในโอกาสอันใกล้นี้